Cyfryngau Cymdeithasol

110 Tan y Felin, Greenfield, Treffynnon

  • Homebuy

Tŷ Par 2 Lofft

Wrthi'n Asesu Ceisiadau

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 31.05.19

Eiddo 2 lofft ar werth trwy Cynllun Prynu Cartref Fflint.

* Pris fforddiadwy o 60% ar * £74,400

Blaendal o 5%

Eiddo 2 lofft wedi'i leoli ar stad breswyl poblogaidd, gyda golygfeydd dros Afon Aber Dyfrdwy. Mae'r eiddo yn cynnwys ystafell fyw, cegin gyda bar brecwast, ystafell / boeler, 2 ystafell wely (1 gyda wardrob / storfa wedi'i hadeiladu) ac ystafell ymolchi. Gardd i'r blaen / cefn gyda man parcio.

Daliadaeth yr eiddo yw Rhydd-ddaliad

I gofrestru diddordeb neu i drefnu ymweliad a'r eiddo , cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605

Bydd ffi asesu o £ 75.00

* Mae benthyciad cymorth cyffredin yn 30% - felly pris fforddiadwy o 70% yw £86,800. Gall y benthyciad hwn gynyddu hyd at 40% yn ddarostyngedig i asesiad ariannol.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Tan-Y-Felin, Greenfield, Holywell CH8 7PU, UK
  • Cod Post: CH8 7PU
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£124,000 £74,400 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English