11 Rhos Helyg, Llandrillo

  • Discounted S106 Properties

Byngalo ar wahân 2 Ystafell Wely

  • Sir Ddinbych
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 17.09.19

Byngalo sengl 2 ystafell wely ar gael ar y cynllun disgownt i'w werthu trwy Grwp Cynefin.

Mae'r eiddo'n cynnwys cegin, ystafell fyw, ystafell ymolchi a 2 ystafell wely. Gwres canolog nwy, ffenestri a drysau gwydr dwbl UPVC gyda gardd i'r cefn a man parcio.

Pris Fforddiadwy: £117,455

Gweler isod am Feini Prawf Preswyl Lleol:

Mae person yn Breswylydd Lleol os: -

Blaenoriaeth 1: 28/08/2019 - 24/09/2019
(a) bod y person hwnnw wedi byw neu weithio yn yr Ardal Gymunedol Llandrillo am gyfnod parhaus o dair blynedd yn ddi-dor cyn meddiant yr eiddo Fforddiadwy ac mewn angen am dai fforddiadwy neu (b) bod y person hwnnw wedi preswylio a / neu weithio'n blaenorol yn yr Ardal Gymunedol Llandrillo am gyfnod parhaus o dair blynedd ac mewn angen am dai fforddiadwy. Rhoddir blaenoriaeth i'r rheini sy'n dod o fewn categori (a)

Blaenoriaeth 2: 25/09/2019 - 22/10/2019
(c) Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn Flaenoriaeth 1, bydd y meini prawf yn ymestyn i (a) neu (b) uchod ar ôl cyfnod o 4 wythnos bydd y gofyniad am breswylio neu gyflogaeth yn cael ei ymestyn i gynnwys y cymunedau Cynwyd , Corwen, Betws Gwerfil Goch, Gwyddelwern, Llanelidan, Bryneglwys, Llantysilio a Llangollen.

Blaenoriaeth 3: 23/10/2019
(ch) os na ellir nodi unrhyw breswylydd lleol fel yn (c) uchod, ar ol cyfnod o 4 wythnos bydd y gofyniad am breswylio neu gyflogaeth yn cael ei ymestyn I gofyniad am breswylio neu gyflogaeth i gynnwys unrhyw feysydd a bennir gan y Cyngor

Am wybodaeth pellach neu i drefnu ymweliad ar eiddo, cysylltwch â Tai Teg ar 03456 015605

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL21 0TT
  • Cod Post: LL21 0TT
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£117,455 Isafswm 20%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English