11 Maes Sarn Wen, Four Crosses, Llanymynech - Plot 5

  • Shared Ownership

Tŷ Pâr 3 Llofft

  • Powys
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 15.08.22 at 23:45

Tŷ pâr 3 ystafell wely ar gael ar y Cynllun Rhanberchnogaeth.

Mae'r tŷ yn dŷ pâr tair ystafell wely gyda gegin ac ystafell fwyta cynllun agored, ystafell fyw gyda
ffenestr fae, ystafell amlbwrpas ac ystafell gotiau i lawr y grisiau. Mae gan yr ystafell fwyta ddrysau Ffrengig yn agor allan i'r patio. I'r llawr cyntaf, mae gan y Clarence dair ystafell wely, ystafell ymolchi deuluol a chwpwrdd awyru. Mae gan yr ystafell wely feistr hefyd fantais ystafell ymolchi ensuite. Gwres canolog nwy. Mae'r eiddo hwn yn cael ei gynnig gyda charpedi a lloriau drwyddo draw. Gerddi yn y tu blaen a'r cefn. Gyda man parcio ar gyfer parcio oddi ar y ffordd.

https://youtu.be/uwE3HW71gos

http://www.noah-homes.co.uk/

Pris y Farchnad Agored: £209,999

Estate management charge of approx. £255 pa

Rhanberchnogaeth rhwng 50% £104,999 Rhent £3,990 y flwyddyn a 45% £94,499 Rhent £4,389 y flwyddyn

Deliaeth yr eiddo yw Prydles gyda 125 mlynedd. Rhent Tir: £100.00 y flwyddyn

Meini Prawf Cysylltiad Lleol:

Wedi byw, gwirfoddoli yng Nghymuned Leol Llandrinio ac Arddleen, Llandysilio, Llansantffraid, Meifod, Guilsfield, Y Trallwng, Trewern, Bausley gyda Criggion Melverley am gyfnod o 12 mis o leiaf ar adeg y ceisiadau, NEU

Wedi byw yn flaenorol yng Nghymuned Leol Llandrinio ac Arddleen, Llandysilio, Llansantffraid, Meifod, Guilsfield, Y Trallwng, Trewern, Bausley gyda Criggion Melverley am gyfnod o 3 blynedd o leiaf ac yn dymuno byw yno NEU

Mae cynnig cadarn o gyflogaeth yng nghymuned Leol Llandrinio ac Arddleen, Llandysilio, Llansantffraid, Meifod, Guilsfield, Y Trallwng, Trewern, Bausley gyda Criggion Melverley neu ar hyn o bryd mae'n cael ei gyflogi yng nghymuned leol NEU

Perthnasau agos sydd wedi byw yng Nghymuned Llandrinio ac Arddleen, Llandysilio, Llansantffraid, Meifod, Guilsfield, Y Trallwng, Trewern, Bausley gyda Criggion Melverley am y 5 mlynedd ddiwethaf yn barhaus NEU

I ddarparu gofal amser llawn i breswylydd yng Nghymuned Leol Llandrinio ac Arddleen, Llandysilio, Llansantffraid, Meifod, Guilsfield, Y Trallwng, Trewern, Bausley gyda Criggion Melverley

AC

Nid yw'r Deiliad arfaethedig yn gallu fforddio tai marchnad fel yr aseswyd gan y Cyngor neu ar ei ran trwy'r broses Tai Teg ac mae'n seiliedig ar dystiolaeth a gyflwynwyd gan y Deiliad arfaethedig. Yn barod: Gorffennaf 2021

Bydd angen ffi asesu o £75.00 arnom i dalu ein costau gweinyddol ar gyfer yr asesiad. Bydd y ffi hon hefyd yn dal yr eiddo i chi tra byddwn yn cynnal y gwiriadau angenrheidiol. Ni ellir ad-dalu'r ffi hon.


Please also find attached a document with information on the NOAH scheme.


Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad:
  • Cod Post: SY22 6NT
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£209,999 From £94,500 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English