11 Maes Glanrafon, Llanfairfechan

Fflat Llawr Cyntaf 2 Ystafell Wely

  • Conwy
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 11.10.19

Fflat llawr cyntaf 2 loft ar gael drwy'r cynllun rhent canolraddol gyda Cartrefi Conwy.

Mae'r eiddo yn cynnwys 2 ystafell wely, carped a gardd gyda patio a sied.

Rhent Misol £450.00

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn neu weithio yn Cyngor Conwy am y 12 mis blaenorol

Ni ddylai'r rhent fod yn fwy na 30% o incwm misol eich cartref .

Barod i'w osod ganol Rhagfyr 2019

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad:
  • Cod Post: LL33 0AF
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£450.00 £450.00

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English