Cyfryngau Cymdeithasol

11 Llys Wynne, Cyffordd Llandudno

Wedi cau - byddem yn asesu ceisiadau yn fuan. Tŷ 3 Llofft 5 Person

  • Conwy
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 07.04.19

Eiddo 3 lofft 5 person ar gael drwy'r cynllun rhent canolraddol drwy Cartrefi Cymunedol Gwynedd.

Mae’r eiddo’n cynnwys ystafell fyw, cegin, 3 lloft ac 2 ystafell ymolchi. Cegin gyda ystod o unedau ac gofodau penodol ar gyfer nwyddau – h.y. rhewgell/oergell, peiriant golchi a peiriant sychu. Ardal ar gyfer parcio oddi ar y ffordd a gerddi yn y blaen a'r cefn.

Rhent Misol: £606.67 a Thâl Gwasanaeth i'w gadarnhau

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn/ neu wedi byw neu weithio yn yr ardal / cymuned am y 12 mis blaenorol neu gyda chysylltiad teuluol agos gydag aelod o’r teulu wedi bod yn byw yn y gymuned am o leiaf 5 mlyne

Os nad oes digon o ymgeiswyr o’r gymuned leol, yna fe wnawn ystyried ceisiadau o gymunedau cyfagos cyn agor allan i ymgeiswyr o rannau eraill o Gonwy

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Cartrefi Cymunedol Gwynedd ar 0300 123 8084 neu i gofrestru diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605 neu info@taiteg.org.uk

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy. Cyn y gallwn gynnig tenantiaeth i chi, mae’n rhaid i ni gynnal gwiriad credyd, landlord a chyflogwr. Ni fydd ffi i’w dalu am y gwriad credyd.

Barod i'w Osod: Awst 2019

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL31 9HD
  • Cod Post: LL31 9HD
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
Rhent: £606.67 a Thâl Gwasanaeth i'w gadarnhau £606.67

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English