11 Hill Road, Higher Kinnerton

Tŷ Teras 2 Lofft 4 Person

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 13.07.20 at 23:45

Tŷ teras 2 Llofft 4 person ar gael drwy'r cynllu Rhent Canolraddol drwy NEW Homes.

Cegin gyda phopty integredig, hob a ffan echdynnu. Ystafell fyw gyda drysau patio yn arwain i’r ardd gefn a thoiled ar y llawr gwaelod.Gorchuddion llawr wedi’u cynnwys yng ngardd y gegin (glaswellt).Mae cawod dros faddon yn yr ystafell ymolchi i fyny’r grisiau, toiled ac ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod. Tramwyfa o flaen y tŷ.

Rent Misol £551.95

Caiff ymgeiswyr eu hystyried yn y drefn hon:

Blaenoriaeth 1
Cysylltiad lleol â Kinnerton Uchaf e.e. byw a gweithio yn y gymuned am o leiaf 12 mis.

Blaenoriaeth 2
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i gymunedau cyfagos Brychdyn, Penyffordd & Penymynydd

Blaenoriaeth 3
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir y Fflint cyfan

Eiddo'n barod i'w osod: Medi 2020

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH4 9FX
  • Cod Post: CH4 9FX
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£551.95 £551.95

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English