Cyfryngau Cymdeithasol

11 Garden Village, Saltney,

Tŷ Pâr 2 Lofft

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Tŷ Pâr 2 Lofft

Rhent Misol £596.70 gyda blaendal o £596.70

Rhewgell, peiriant golchi llestri a pheiriant golchi dillad.

Carpedi ar draws y tŷ

Gwres canolog nwy.

Lle parcio.

Ystafell ymolchi gyda bath

En suite gyda chawod, sinc a thoiled yn rhan o’r brif ystafell wely.

Yr ardd gefn – wedi’i thywarchu.

Baros i'w osod Chwefror 2019

Caiff ymgeiswyr eu hystyried yn y drefn hon:

Blaenoriaeth 1 – 28/01/2019
Cysylltiad lleol â Saltney e.e. byw a gweithio yn y gymuned am o leiaf 12 mis.

Blaenoriaeth 2 – 11/02/2019
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i gymunedau cyfagos Brychdyn, Higher Kinnerton, Sandycroft, Mancot a Phenarlâg.

Blaenoriaeth 3 – 25/02/2019
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir y Fflint cyfan.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â North East Wales ar 01352 701400 neu i gofrestru diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605


Bydd ffi asesu o £75.00

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Saltney, Chester CH4 8BF, UK
  • Cod Post: CH4 8BF
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
Rhent Misol £596.70 £596.70

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English