105 Llysfaen Road, Hen Golwyn

  • Homebuy

Tŷ Par 3 Llofft

  • Conwy
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 31.07.19

Eiddo 3 ystafell wely ar werth trwy Cynllun Prynu Cartref Conwy.

* Pris fforddiadwy o 60% ar * £ 75,000

Blaendal o 5%

Mae'r eiddo yn cynnwys Ystafell Fyw, Cegin 3 ystafell wely, Ystafell Ymolchi Teulu, Ystafell Isel, Gwres Canolog Nwy, Ffenestri a drysau gwydr dwbl UPVC a charpedi a lloriau trwy gydol.

Gardd i flaen a chefn yr eiddo gyda golwgfa'r môr.

Daliadaeth yr eiddo yw Rhydd-ddaliad

I gofrestru diddordeb neu i drefnu ymweliad a'r eiddo , cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605

Bydd ffi asesu o £ 75.00

* Mae benthyciad cymorth cyffredin yn 30% - felly pris fforddiadwy o 70% yw £ 87,500. Gall y benthyciad hwn gynyddu hyd at 40% yn ddarostyngedig i asesiad ariannol.


Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Llysfaen Road, Old Colwyn, Colwyn Bay LL29 9HL, UK
  • Cod Post: LL29 9HL
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£125,000 £75,000 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English