10 x 1 bed, Plas Farrar, Bangor

Fflat 1 ystafell wely

  • Gwynedd
  • 1 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 31.01.22 at 23:45

10 x fflat 1 wely 2 person drwy'r cynllun rhent canolraddol drwy Adra

Fflatiau Modern yng nghanol y Ddinas gyda pharcio wedi'u cynnwys.


Bydd y rhent yn dibynnu ar rif y plot - £451.16 - £455.55 pcm
Bydd y tâl gwasanaeth yn dibynnu ar y plot - Approx £83.02 - £93.02 pm


Ar gael Ionawr 2022


Bydd angen mis o rent a blaendal o fis ar ddechrau'r denantiaeth.

Y 'Cynllun Adnau' sy'n diogelu eich blaendal gydag Adra yw – Y Gwasanaeth Diogelu Adnau (DPS)

Mae'r denantiaeth yn Denantiaeth Fyrddaliol Sicr 6 mis, a fydd wedyn yn parhau bob mis. Cyn belled â'ch bod yn cadw at delerau'r denantiaeth, mae ein hymrwymiad i chi yn ymrwymiad hirdymor

Minimum household income to be considered for these plots are £21,550 pa


Meini prawf preswylio - bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried yn y drefn hon:

  • Blaenoriaeth 1 - Ymgeiswyr sydd â chysylltiad lleol (5 mlynedd neu fwy, parhaus) o fewn wardiau Bangor sy'n cynnwys – wardiau Marchog, Hirael, Garth, Menai, Deiniol, Hendre a Dewi.
  • Blaenoriaeth 2 – Ymgeiswyr sydd â chysylltiad lleol (5 mlynedd neu fwy, parhaus) gyda'r wardiau'n ffinio'n syth â wardiau Wardiau Blaenoriaeth 1 Bangor, sef wardiau Pentir ac Arllechwedd.
  • Blaenoriaeth 3 – Ymgeiswyr sydd â chysylltiad lleol ag ardal Sir Gwynedd naill ai'n byw neu'n gweithio yn yr ardal gymunedol am y 12 mis blaenorol neu sydd â chysylltiad teuluol agos â chael aelod o'r teulu yn byw yn y gymuned honno am o leiaf 5 mlynedd


Bydd yn caniatau Anifeiliaid anwes yn unol â'r Gytundeb Tenantiaeth

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad:
  • Cod Post: LL57 2FA
  • Ystafelloedd Gwely: 1
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£536.14 - £544.14 £536.14 - £544.14

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English