10 Pant y Celyn, Llanrhaeadr

  • Shared Equity

Tŷ Canol Teras 3 Llofft

  • Sir Ddinbych
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 29.11.19

Tŷ Canol Teras 3 llofft ar gael drwy'r cynllun rhan ecwiti.

Discount o 39% am bris o £114,985

Gweler isod am Feini Prawf Preswyl Lleol

i) Wedi byw / preswylio yn ardal Cyngor Cymuned Llanrhaeadr am gyfnod parhaus o 5 mlynedd yn union cyn meddiant arfaethedig yr
eiddo.

ii) Wedi byw / byw yng Nghyngor Cymuned Llanrhaeadr am gyfnod parhaus o 5 mlynedd ac yn dymuno symud yn ôl.

iii) Wedi gweithio'n barhaus yn ardal Cyngor Cymuned Llanrhaeadr am o leiaf 5 blynedd, neu wedi ymddeol o waith yn yr ardal o fewn y 2
flynedd ddiwethaf, yn dilyn gwaith parhaus yn yr ardal am o leiaf 3 blynedd.

iv) Person sydd wedi gadael llety wedi'i glymu fel ei brif breswylfa ac sydd wedi byw neu weithio yn ardal Llanrhaeadr am o leiaf 5
mlynedd.

vii) Person sy'n weithiwr allweddol, sy'n gweithio yn ardal Cyngor Cymuned Llanrhaeadr ac sy'n dymuno byw yn yr ardal. f) Person sy'n symud i'r ardal i ofalu am berthynas / ffrind agos sy'n gymwys fel yn (i)

Os nad oes gennym ddigon o ymgeiswyr fel y nodwyd uchod, byddwn wedyn yn ystyried ymgeiswyr o Sir Ddinbych gyfan, gan roi blaenoriaeth i ymgeiswyr sydd â chysylltiad ag ardal Cyngor Cymuned Llanrhaeadr ac ardaloedd cynghorau cymunedol cyfagos, meini prawf cymhwyso fel y nodwyd uchod.

I ddatgan diddordeb, neu i drefnu ymweliad a’r eiddo cysylltwch â Tai Teg ar 0345 601 5605 neu info@taiteg.org.uk

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL16 4YZ
  • Cod Post: LL16 4YZ
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£190,000 £114,985 Isafswm 5%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English