Cyfryngau Cymdeithasol

10 Maes Glas, Yr Wyddgrug

  • Shared Equity

Tŷ Par 3 Llofft

Wedi Ei Werthu Ar Amod

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 25.02.19

Tŷ pâr 3 ystafell wely ar werth drwy'r Cynllun Rhan Ecwiti.

Pris fforddiadwy 70% £117,250

Mae angen blaendal o 5%

Mae'r eiddo'n cynnwys cegin, ystafell fyw, tair ystafell wely / storfa a ystafell ymolchi teulu. Gardd y tu ôl gyda, man parcio dynoddedig ar gyfer parcio oddi ar y ffordd. Mae'r eiddo'n elwa o wres canolog nwy a gwydr dwbl UPVC trwy gydol y flwyddyn. Gweler y daflen gwybodaeth marchnata am fanylion llawn yr eiddo.

Daliadaeth yr eiddo yw Rhydd-ddaliad.

I gofrestru diddordeb neu i drefnu gwylio, cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605

Blaenoriaeth 1 - 11/02/2019 - 08/04/2019

Ymgeiswyr sydd wedi byw neu weithio yn ddi-dor yn Nhref yr Wyddgrug (Wardiau - Gorllewin yr Wyddgrug, Dwyrain yr Wyddgrug, Yr Wyddgrug Broncoed a De Ddwyrain yr Wyddgrug) am 3 blynedd, neu ymgeiswyr sydd â chysylltiad lleol cryf neu pherthynas agos yn byw yn Nhref yr Wyddgrug, sydd wedi bod yn byw yn Nhref yr Wyddgrug am o leiaf dair blynedd yn ddi-dor * Perthynas agos - priod, rhiant, brawd, chwaer, plentyn, nain neu deid neu wyrion

Blaenoriaeth 2 – 09/04/2019 - 07/05/2019

Meini prawf fel uchod, ond yn agor i gymunedau cyfagos Gwernymynydd, Gwernaffield, Helygain, Llaneurgain, New Brighton ac Argoed.

Blaenoriaeth 3 – 08/05/2019 - 05/06/2019

Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn 1), a 2) mae'r meini prawf preswylio lleol yn cael eu hagor i Sir y Fflint gyfan. Bydd y cyfnod o dair blynedd yn cael ei leihau i ddwy flynedd.

Blaenoriaeth 4 – 06/06/2019

Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn 1), 2) 3, mae'r meini prawf preswyl lleol yn cael eu hagor i Fwrdeistref Sirol Sir Ddinbych a Bwrdeistref Sirol gyfan, a rhaid lleihau'r cyfnod cymhwyso ymhellach i 2 flynedd a wedi'i leihau ymhellach i 12 mis.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy. Cyn y gallwn gynnig tenantiaeth i chi, mae’n rhaid i ni gynnal gwiriad credyd, landlord a chyflogwr. Ni fydd ffi i’w dalu am y gwriad credyd.

· Ffioedd i Gyngor Sir y Fflint Bydd gofyn ichi lofnodi Arwystol Cyfreithiol sy'n ddogfen gyfreithiol isicrhau'r ecwiti 30%. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn codi ffi o £300 ar gyfer paratoi'r ddogfen hon.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Mold CH7 1FP, UK
  • Cod Post: CH7 1FP
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£167,500 £117,250 Isafswm 5%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English