10 Maes Cwyfan, Dyserth

Tŷ ar ben ei hun 4 Llofft 6 Person

  • Sir Ddinbych
  • 4 Ystafelloedd Gwely

Tŷ ben ei hun 4 Llofft 6 Person ar gael ar y cynllun rhent canolraddol drwy Adra.

Tŷ pedair llofft gyda garej wedi ei intigreiddio. Llawr gwaelod yn cynnwys lolfa gyfforddus, toiled gyda cegin a ystafell fwyta agored a drysau ffrenig yn agor I'r ardd. Llawr cyntaf yn cynnwys 4 lloft, un ystafell molchi teulu a un en-suite. Gwres canolog LPG, ffenestri a drysau gwydr dwbl UPVC, gerddi yn y tu blaen a’r cefn ac ardal ar gyfer parcio oddi ar y ffordd.

Rhent Misol £760 & Tal Gwasanaeth £14.40

Bydd rhent mis a mis o blaen dal angen ei dalu ar dechrau’r denantiaeth.

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn/ neu wedi byw neu weithio yn yr ardal / cymuned am y 12 mis blaenorol neu gyda chysylltiad teuluol agos gydag aelod o’r teulu wedi bod yn byw yn y gymuned am o leiaf 5 mlynedd.

Os nad oes digon o ymgeiswyr o’r gymuned leol, yna fe wnawn ystyried ceisiadau o gymunedau cyfagos cyn agor allan i ymgeiswyr o rannau eraill o Sir Ddinbych.

Rydym yn caniatau anifeiliad anwes ond yn unol a’r cytundeb tenantiaeth a unrhyw gyfyngiadau ar y safle

Mae'n rhaid I’r aelwyd allu fforddio costau tai (gan gynnwys rhent ag unrhyw tál gwasanaeth) a dylai'r rhain gyfateb i ddim mwy nag oddeutu 30% o'r incwm gros.

Eiddo yn barod: Mai 2020

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL18 6BF
  • Cod Post: LL18 6BF
  • Ystafelloedd Gwely: 4
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
Rhent Misol £760 a Tal Gwasanaeth £14.40 £760

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English