1 The Nurseries, Wrecsam

Tŷ Pâr 3 Llofft 4 Person

  • Wrecsam
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Tŷ Par 3 Lofft 4 Person ar gael ar y cynllun Rhent Canoraddol drwy Grŵp Cynefin.

Mae’r eiddo’n cynnwys ystafell fyw, cegin/ystafell fwyta, ystafell gotiau lawr grisiau, 3 llofft (un llofft dwbwl a 2 lofft sengl) en-suite ac ymolchfa.

Rhent Misol £549.97

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod wedi byw neu weithio yn ardal cymuned Offa am gyfnod di-dor o 12 mis yn union cyn derbyn meddiannaeth o’r eiddo, neu yn y gorffennol.

Os nad oes gennym ddigon o ymgeiswyr o Offa yna fe wnawn ystyried ceisiadau o gymunedau Esclusham, Coedpoeth, Pentre Broughton, Gwersyllt, Rhosddu, Caia Park neu Marchwiel cyn agor allan i Sir Wrecsam.

Barod i'w osod: Tachwedd 2020

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL13 7EU
  • Cod Post: LL13 7EU
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£549.97 £549.97

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English