1 Robins Court, Broughton

  • Shared Equity

Three Bedroom End Terrace

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Eiddo 3 Lloft ar gael ar y cynllun Rhan Ecwiti

Yn fyr, mae'r eiddo'n cynnwys eiddo pen teras tair ystafell wely gyda wedi'i leoli ar ddatblygiad Parc Jasmin, gyda cyfleusterau lleol a chysylltiadau trafnidiaeth rhagorol. Cegin / ystafell fwyta ysgafn ac eang gyda drysau patio dwbl i'r ardd gefn. Lolfa ar wahân gyda ffenestr bae. Ystafell gotiau i lawr grisiau. Prif ystafell wely gyda chypyrddau dillad wedi'u gosod ac en suite gyda dwy ystafell wely arall ac ystafell ymolchi deuluol. Digon o le storio, gan gynnwys llofft wedi'i fyrddio'n rhannol. Lloriau a charpedi drwyddi draw, gan gynnwys cegin wedi'i theilsio'n llawn. Gardd gefn gaeedig gydag ardal patio a gardd ffrynt gyda pharcio oddi ar y ffordd wedi'i ddyrannu ar gyfer dau gerbyd. Ffenestri a drysau gwydr dwbl UPVC a gwres canolog nwy

Pris Fforddiadwy 70% - £154,000

Daliadaeth yr eiddo yw Rhydd-daliad. Cost Tal Gwasanaeth am y flwyddyn yw oddeutu £120.

Gweler isod am Feini Prawf Preswyl Lleol

BLAENORIAETH 1 - 20/04/2021 - 15/06/2021
a) Ymgeiswyr sydd wedi byw neu weithio am 3 mlynedd ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yng nghymuned Brychdyn (Brychdyn a dwyrain Bretton, Brychdyn a gogledd Bretton, Brychdyn a de Bretton). b) Ymgeiswyr sydd eisioes wedi byw neu weithio yng nghymuned Brychdyn (Brychdyn a dwyrain Bretton, Brychdyn a gogledd Bretton, Brychdyn a de Bretton) am gyfnod o oleiaf 3 mlynedd ac eisiau dychwelyd neu c) Ymgeiswyr sydd wedi gweithio am 3 mlynedd ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yng nghymuned Brychdyn (Brychdyn a dwyrain Bretton, Brychdyn a gogledd Bretton, Brychdyn a de Bretton). d) Ymgeiswyr sydd â cysylltiad lleol cryf i gymuned Brychdyn (Brychdyn a dwyrain Bretton, Brychdyn a gogledd Bretton, Brychdyn a de Bretton) drwy gael rhieni, brawd, chwaer, plentyn, teidiau a neiniau, wŷr neu wyres sydd yn byw yng nghymuned Brychdyn ac wedi byw yno ers lleiafswm o 3 mlynedd ddi-dor.

BLAENORIAETH 2 - 16/06/2021 - 10/08/2021
e) Ymgeiswyr sydd dan farn y Cyngor mewn angen o dai fforddiadwy a sydd wedi byw neu weithio o fewn Sir Fflint am oleiaf 3 mlynedd.

Ffioedd i Gyngor Sir y Fflint Bydd gofyn ichi lofnodi Arwystol Cyfreithiol sy'n ddogfen gyfreithiol isicrhau'r ecwiti 30%. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn codi ffi o £300 ar gyfer paratoi'r ddogfen hon.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Chester CH4 0TQ, UK
  • Cod Post: CH4 0TQ
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£220,000 £154,000 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English