1 Maes y Garn, Nefyn

 • Discounted S106 Properties

Eiddo diwedd teras 3 ystafell wely ar gael ar y Cynllun Disgownt S106.

 • Gwynedd
 • 3 Ystafelloedd Gwely

Eiddo diwedd teras 3 ystafell wely ar gael ar y Cynllun Disgownt S106.

Mae'r eiddo yn cynnwys cegin, ystafell fwyta, lolfa, 3 ystafell wely a 2 ystafell ymolchi gyda 'airing cupboard' ac ardal storio o dan y grisiau.

Gwres canolog trydan drwyddo draw.

System panel solar 4.5Kva.

Ffenstri a drysau UPVC gwydr dwbl drwyddo draw gyda drysau dwbl yn arwain i mewn i'r ardd.

Gardd fawr gyda mynediad anabl i'r eiddo.

Parcio dynodedig y tu ôl i eiddo (ar cul-de-sac preifat) gyda dau le parcio preifat.

Iard fach i flaen y tŷ gydag 'side alley' fawr.

Wedi'i adeiladu i safon uchel (cwblhawyd yn 2019).

Mae'r eiddo hwn yn cael ei gynnig gyda charpedi a lloriau drwyddo draw.

Mae'r eiddo hwn yn cael ei gynnig gyda 'log burner' ardystiedig wedi'i osod.

Wedi'i leoli 50 llath o amwynderau lleol yn nhref hardd Nefyn (5 munud o'r traeth).

 • Ystafell Wely 1: 4.8M x 3.6M
 • Ystafell Wely 2: 4.2M x 2.9M
 • Ystafell Wely 3: 3.0M x 2.6M
 • Lolfa: 3.5M x 3.6M
 • Ystafell Fwyta: 3.0M x 4.2M
 • Cegin: 5.2M x 3.1M

Pris Marchnad Agored - £270,000

70% Pris Fforddiadwy - £189,000

Isafswm blaendal o 5% , yn dibynnu ar fenthyciwr.

EPC - B (gweler atodiad isod)

Band Treth Cyngor - D

Freehold

Bydd cysylltiad lleol yn cael ei ystyried fel a ganlyn:

Am y 3 mis cyntaf o hysbysebu byddwn ond yn ystyried ymgeiswyr sydd â chysylltiadau â'r isod:

(a) person sydd wedi byw neu weithio yn yr ardal leol lle mae'r tir coch wedi'w leoli neu yn ardal y cyngor cymuned cyfagos, am gyfnod parhaus o 5 mlynedd yn union cyn cyflwyno'r cais neu feddiannu'r eiddo neu

(b) person sy'n byw y tu allan i'r ardal leol ond sydd wedi byw o fewn yr ardal leol ond sydd wedi byw yno yn y gorffennol am gyfanswm o 5 mlynedd neu fwy yn y gorffennol, neu

(c) person sy'n byw y tu allan i'r ardal leol ond sydd wedi byw yno yn y gorffennol am gyfanswm o 5 mlynedd gan gynnwys cyfnod di-dor o 3 mlynedd neu fwy o fewn cyfnod o ugain mlynedd.

Ar ôl hysbysebu am y 3 mis cyntaf, byddem wedyn yn agor ceisiadau ar gyfer ymgeiswyr cymwys eilradd am 3 mis arall fel y nodir isod:

(a) person sydd wedi byw neu weithio yn y Sir lle mae'r tir coch wedi'w leoli am gyfnod parhaus o 15mlynedd yn union cyn cyflwyno'r cais neu feddiannu'r eiddo neu

(b) person sy'n byw y tu allan i'r Sir ond sydd wedi byw o fewn y Sir am gyfnod di-dor o 5 mlynedd neu fwy yn y gorffennol, neu

(c) person sy'n byw y tu allan i'r Sir ond sydd wedi byw yno yn y gorffennol am gyfanswm o 5 mlynedd gan gynnwys cyfnod di-dor o 3 mlynedd neu fwy o fewn cyfnod o ugain mlynedd.

Mae ffi asesu o £75.00

Manylion Eiddo

 • Cyfeiriad: Nefyn, Pwllheli LL53 6HD, UK
 • Cod Post: LL53 6HD
 • Ystafelloedd Gwely: 3
 • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£270,000 £189,000 Minimum 5% deposit (depending on lender)

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English