1 Hafan Gogarth, Abbery Road, Llandudno

  • Discounted S106 Properties

Fflat Llawr Gwaelod 2 Lofft

  • Conwy
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Fflat Llawr Gwaelod 2 Lofft ar gael ar drwy'r Cynllun Disgownt trwy North Wales Housing/Domus Cambria.

Fflatiau hunangynhwysol 1 gyda: Neuadd, Ystafell Fyw (3.0 x 4.48m), Ystafell Wely 1 (3.49 x 3.73m) – i mewn i ffenestr y bae, Ystafell Wely 2 (2.41 x 2.63m), Cegin (2.38 x 3.14m), Ystafell ymolchi sy'n cynnwys ystafell dri darn. Cawod uwchben y bath. Tu allan: Gerddi cymunedol. Lle parcio dynodedig

Leashold.

Pris Marchnad agored £155,000,

Pris fforddiadwy 70% - £108,500

Isafswm blaendal o 5% o'r pris y farchnad agored

Meini prawf cymhwysedd :

  • Rhaid bod dros 55 oed
  • Rhaid byw yn ardal Conwy
  • Rhaid bod angen tai fforddiadwy

Caniateir anifeiliaid anwes bach wrth symud i mewn ond ni ellir eu disodliManylion Eiddo

  • Cyfeiriad:
  • Cod Post: LL30 2ET
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£155,000 £108,500 Minimum 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English