1 Glan Yr Afon, Bagillt, Flintshire

Tŷ teras, 2 ystafell wely

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 24.01.21 at 23:45

Ty teras 2 ystfell wely, 4 person ar gael ar y cynllun rhent canolraddol trwy Clwyd Alyn.

Mae’r ty teras 2 ystafell wely, yn cynnwys cegin modern, ystafell ymlacio, dwy ystafell wely sylweddol, a ystafell molchi teulu ar y llawr waeold. Mae’r ty yn cynnwys ardd gefn mawr. Mae’r adeilad yn cynnwys gwres canolog nwy.

Mae'n rhaid I’r aelwyd allu fforddio costau tai (gan gynnwys rhent ag unrhyw tál gwasanaeth) a dylai'r rhain gyfateb i ddim mwy nag oddeutu 30% o'r incwm gros.

Ar gael - Canol Ionawr 2021

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad:
  • Cod Post:
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
512.70 512.70

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English