Cyfryngau Cymdeithasol

1 Cae Eithin, Abergele

  • Shared Equity

EIddo 3 Lofft Pen Teras

Sold Subject To Contract

  • Conwy
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 30.04.19

Eiddo 3 ystafell wely math Highfield ar werth trwy'r Cynllun Rhan Ecwiti.

Mae’r tŷ math Highfield yn cynnwys lolfa fawr sy'n arwain i mewn i gegin / ystafell fwyta'r cynllun agored, gyda thoiled a cwpwrdd storio defnyddiol . Gellir cael mynediad i'r ardd trwy ddrysau patio dwbl.

Mae 3 ystafell wely yn yr eiddo yn cynnwys y brif ystafell wely, yr ail ystafell wely ac yr ystafell ymolchi.

Pris fforddiadwy 62% - £98,070

5% deposit required

Bydd angen blaendal o 5%

Gweler isod am Feini Prawf Preswyl Lleol

BLAENORIAETH 1: 12/12/2018
i) Ymgeiswyr sydd wedi byw yn Abergele am gyfnod o 15 mlynedd, Gweithiwr allweddol mewn swydd, neu'n wedi cael cynnig swydd llawn amser neu mewn hirdymor llawn amser yn Abergele ii) Ymgeiswyr sydd wedi byw Abergele am gyfnod o 10 mlynedd.
Person mewn cyflogaeth llawn amser, hirdymor yng Abergele. Person sydd wedi byw neu weithio yn Abergele ers dros 20 mlynedd,
iii) Ymgeiswyr sydd wedi byw ynAbergele am gyfnod o 5 mlynedd
Ymgeiswyr sy'n symud i Abergele i ofalu am berthynas agos neu garcharorion oedrannus sy'n byw yn y gymuned.

BLAENORIAETH 2: 09/01/2019
Os na ddarganfyddir unrhyw ddeiliaid addas fel uchod, bydd y meini prawf preswyl lleol yn cael eu hagor i gymunedau cyfagos Towyn, Bae Kinmel, Llanfairtalhaiarn, Betws Yn Rhos a Llanddulas. Wedi hynny i'r

BLAENORIAETH 3: 06/02/2019
Os nad oes person dynonedig wedi adnabod fel y nodir uchod, bydd y meini prawf preswylio lleol yn cael eu hagor i'r Sir gyfan.

Mae ffi asesu o £75.00

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL22 8FN
  • Cod Post: LL22 8FN
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£158,177 £98,070 Minimum 5%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English