Fflat 1 Lloff Llawr Cyntaf, Llys y Wern, Penyffordd, Treffynnon

Fflat 1 Lloff Llawr Cyntaf

  • Sir Fflint
  • 1 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 31.10.19

Fflat 1 lloff, llawr cyntaf math Bwthyn, ar gael drwy'r cynllun rhent canolraddol gyda NEW Homes.

Wedi’i leoli ym mhentref Penyffordd, ger trefi Treffynnon a Phrestatyn, mae’r rhandy 1 ystafell wely hwn ar ffurf bwthyn yn darparu llety preswyl eang. Gyda mynediad drwy eich drws ffrynt eich hun, mae’r rhandy’n cynnwys cegin agored ag ystafell fyw, prif ystafell wely ac ystafell ymolchi (gyda chawod dros y bath). Mae gorchuddion llawr yn ardal y gegin a’r ystafell ymolchi yn cael eu cynnwys.

Rhent Misol £350.00 a Thâl Gwasanaeth i'w Gadarnhau

Caiff ymgeiswyr eu hystyried yn y drefn hon:

Blaenoriaeth 1 – 26/06/2019
Cysylltiad lleol â Penyffordd (Nr Treffynnon) neu Ffynnongwryw e.e. byw a gweithio yn y gymuned am o leiaf 12 mis.

Blaenoriaeth 2 – 10/07/2019
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i gymunedau cyfagos Gwespyr, Talacre, Mostyn, Llanasa, Trelawnyd & Gwaenysgor.

Blaenoriaeth 3 – 24/07/2019
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir y Fflint cyfan.

Barod i'w osod: Awst 2019

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â North East Wales ar 01352 701400 neu i gofrestru diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 0345 601 5605

Ni ddylai'r rhent fod yn fwy na 30% o incwm misol eich cartref .


Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad:
  • Cod Post: CH8 9JR
  • Ystafelloedd Gwely: 1
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£350.00 & Tâl Gwasanaeth i'w gadarnhau £350.00 & Tâl Gwasanaeth i'w gadarnhau

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English