1 Aled Terras, Llansannan - I fod yn gymwys rhaid i chi fod yn brynwr tro cyntaf

  • Homebuy

Tŷ teras 1 ystafell wely

I fod yn gymwys rhaid i chi fod yn brynwr tro cyntaf

  • Conwy
  • 1 Ystafelloedd Gwely

Tŷ teras 1 ystafell wely

Mae'r eiddo yn cynnwys 1 ystafell wely gyda lolfa a chegin ar y llawr gwaelod, 1 ystafell wely ac ystafell ymolchi ar y llawr cyntaf. Gardd ynghefn yr eiddo.

Pris fforddiadwy £60,000


I fod yn gymwys rhaid i chi fod yn brynwr tro cyntaf

Blaenoriaeth 1 - cau 04/01/2022 - Byddwn yn cysidro ceisiadau yn y lle cyntaf (4 wythnos) byddwn yn ystyried ymgeiswyr sydd â chysylltiad (byw, gwaith neu deulu) ar ardal Cyngor Cymuned Llansannan.

Blaenoriaeth 2 - Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i'r Cynghorau Cymuned cyfagos

Blaenoriaeth 3 - Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir Conwy


Sylwch: - Mae angen gwaith ar yr eiddo ac mae grant prynwyr tro cyntaf ar gael i gefnogi'r gwaith. (Gweler y ddogfen amgaedig yn amlinellu telerau ac amodau'r grant).


Cliciwch y doleni isod am fwy o fanylion.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: 3 Maes Aled, Llansannan, Denbigh LL16 5HP, UK
  • Cod Post: LL16 5HP
  • Ystafelloedd Gwely: 1
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£60,000 Isafswm 5%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English