1, 3, 5 & 7 Ffordd Dewi, Oakenholt

4 x Ty 4 Llofft 6 Person

  • Sir Fflint
  • 4 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 21.01.20

4 x Ty 4 Llofft 6 Person ar gael yn y Cynllun Rhentu Canolraddol.

Mae'r eiddo yn cynnig cegin, ystafell gotiau ac ardal fyw ar wahân y tu ôl i'r eiddo.

I fyny ar y llawr cyntaf, mae tair ystafell wely - dau ddwbl, un sengl - ynghyd ag ystafell ymolchi deuluol. Yna ar yr ail lawr mae yna brif ystafell wely fawr gydag ystafell gawod en-suite.

Rhent Misol a Tal Gwasanaeth £687.23

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod wedi byw neu weithio yn ardal cymuned Oakebholt am gyfnod di-dor o 1 mlynedd yn union cyn derbyn meddiannaeth o’r eiddo, neu yn y gorffennol. Os nad oes gennym ddigon o ymgeiswyr o Oakenholt yna fe wnawn ystyried ceisiadau o gymuned Y Fflint, cyn agor allan i Sir Y Fflint.

Am fwy o fanylion cysylltwch a Tai Teg ar 0345 6015605

Barod I’w osod Rhagfyr 2019

Ni ddylai'r rhent fod yn fwy na 30% o incwm misol eich cartref.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad:
  • Cod Post: CH6 5WB
  • Ystafelloedd Gwely: 4
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£687.23 £687.23

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English