Ydych chi yn byw yn lleol ac mewn angen am dy fforddiadwy?

Mae Grwp Cynefin wedi trefnu gweminar am 7 yh ar nos Fercher, Mai 19 I drafod datblygiad posib wrth Pentre Gethin.

Os ‘dachi eisiau dysgu fwy am y cynlluniau a sut I gofrestru ar gyfer ty fforddiadwy, dilynwch y ddolen isod I gofrestru ar gyfer y digwyddiad:

Gweminar Tai Fforddiadwy Betws Y Coed Affordable Housing Webinar Tickets, Wed 19 May 2021 at 19:00 | Eventbrite

Bydd angen I chi gofrestru erbyn 12 ar Dydd Mercher, Mai 19 ar gyfer y digwyddiad

Wedi postio: 13.05.21
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English