Syniadau i'ch helpu!

Ydych yn ystyried neu wedi cychwyn cwblhau cais i gofrestru á Tai Teg?

Dyma rai pwyntiau gwerthfawr i chi ystyried wrth gyflwyno cais:-

• Rhaid sicrhau eich bod yn cwblhau’r wybodaeth gywir yn y blychau perthnasol;

• Mae angen eich cyfeiriad yn llawn gan gynnwys y cod post;

• Rhaid cynnwys eich cyfeiriadau blaenorol - am gyfnod o 5 mlynedd;

• Plîs noder gwybodaeth am y plant fydd yn byw hefo chi yn yr eiddo;

• Incwm Gross ydi’r incwm cyn i unrhyw Daliadau gael eu tynnu o’ch cyflog;

• Incwm Net ydi’r incwm ar ôl pensiwn ayb gael eu tynnu allan o’ch cyflog;

• Os oes ganddoch ecwiti yna plîs noder hyn yn glir

• Plîs noder unrhyw gynilion sydd gennych

• Dewis ardal - rhaid cael cysylltiad â’r Sir/Ardal - plîs nodwch be’ ydi’r cysylltiad;

• Os yn gais yn dilyn tor berthynas yna plîs nodwch hyn yn glir gan nodi be’ ydi eich sefyllfa bresennol.

• Ar ôl cwblhau'r rhannau 1 i 8 rhaid arbed ar waelod bob tudalen a rhoi tic yn y blwch a chofiwch bwyso CYFLWYNO CAIS.

Plis noder:- o fis Mawrth 2020 ymlaen os yw ceisiadau ddim yn cael eu cyflwyno ac yn cael eu gadael ar eu hanner yna bydd y cyfrif yn cael ei ddileu.

Wedi postio: 04.03.20
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English