Stad Marcwis, Rhosybol, Ynys Mon

Stad Marcwis, Rhosybol

Cyfle i berchen eich tŷ eich hun.

Mae cyfle wedi codi i Gyngor Sir Ynys Môn adeiladu tai fforddiadwy yn Rhosybol. Rydym yn holi os oes diddordeb gan bobl leol mewn prynu tai 2 neu 3 llofft, neu mewn cynllun rhannu ecwiti. Mae 5 ty ar gael sef plotiau 2, 3, 4 a 9, 10.


Tai 2 a 3 llofft ar gael trwy gynllun rhannu ecwiti neu i brynwyr tro cyntaf.

Mae’r tai yn cynnwys cyntedd sy’n arwain at ystafell fyw, cegin ac ystafell gawod. Mae dwy neu dair ystafell wely ynghyd a ‘stafell molchi wedi ei lleoli ar y llawr cyntaf.

Y tu allan, mae gardd a lle parcio ar gyfer dau gar.

Pris fforddiadwy £ i’w gytuno, (70% o bris y farchnad)

Mae’r eiddo yn rhydd-ddaliad.

I fod yn gymwys, mi fydd yn rhaid i chi fodloni'r meini prawf cysylltiad lleol ar gyfer tai fforddiadwy fel a ganlyn:

Blaenoriaeth 1: Wedi byw neu weithio am 5 mlynedd ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yng nghymuned Rhosybol.

Blaenoriaeth 2: Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir ym Mlaenoriaeth 1, bydd y meini prawf yn ymestyn i Amlwch, Cemaes, Penysarn, Llannerchymedd.

Blaenoriaeth 3: Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir ym Mlaenoriaeth 1 a 2 bydd anghenion preswyl a gwaith yn ymestyn i Ynys Môn gyfan.

*Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn cadw’r hawl i beidio symud ymlaen efo’r cynllun os nad oes diddordeb digonol neu os nad yw’r cynllun yn hyfyw.Wedi postio: 07.05.20
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English