Stad Marcwis, Rhosybol. LL68 9AQ

Yn dod yn fuan, 5 eiddo Cynllun Rhent Canolraddol gyda Cyngor Mon, 3 x 3 llofft a 2 x 2 lofft.

Rhifau plot - 2,3,4,10 ac11

Tai 2 a 3 llofft ar gael ar rent canolraddol mewn stad o 15 o dai ynghanol pentref Rhosybol efo golygfeydd tuag at y mynyddoedd a chefn gwlad.


Amserlen a ragwelir i'w gwblhau - Mehefin 2021.

Oes 'na ofynion cysylltiad lleol? - I’w gadarnhau ond tebygol y bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i ymgeiswyr gyda cysylltiad 5 mlynedd i ardal Cyngor Cymuned Rhosybol

Mwy o wybodaeth i ddilyn.

Gweler y linc isod am fwy o luniau o'r datblygiad.

https://we.tl/t-SBvrQnSGKa

Rydym yn aros am gyfieithiadau ar gyfer y cynnwys hwn

Wedi postio: 11.03.21
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English