Stad Marcwis, Rhosybol. LL68 9AQ

Tai 2 a 3 llofft. Mi fydd y blaenoriaeth cyntaf yn cael ei roid i ymgeiswyr ar restr aros Cyngor Môn am dai cymdeithasol, os nad oes digon o alw, mi fydd rhai o’r tai yn cael eu cynnig ar rent canolraddol drwy'r gofrestr Tai Teg.

Wedi postio: 05.03.21
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English