Safle Llay

Ar gael yn fuan

Mae cymdeithas tai Adra yn falch o fod yn gweithio gyda Anwyl Homes a Bellway i adeiladu tai yn Ffordd Gresffordd, Llai, Wrecsam.
Mae’r datblygiad yn cynnwys 91 o gartrefi fforddiadwy mewn ardal boblogaidd. Adra fydd yn berchen ac yn rheoli’r eiddo yma.

Pwy yw Adra? Mae Adra yn darparu tai o ansawdd yng ngogledd Cymru, yn gofalu am 6,300 o gartrefi ac yn darparu gwasanaethau ar gyfer 14,000 o gwsmeriaid. Am fwy o wybodaeth ewch i adra.co.uk Math o Unedau Bydd fflatiau un a dwy lofft a thai dwy a thair llofft ar gael.

Rhent canolradd fforddiadwy – gosodir rhent ar Lwfans Tai Lleol neu 80% o’r rhenti farchnad agored.
Rhan berchnogaeth – gall cwsmeriaid brynu a rhentu cartref newydd yn rhannol. Gall prynwyr brynu cyfran gychwynnol o rhwng 25% i uchafswm ecwiti cychwynnol o 75% o werth y cartref yn ddibynnol ar yr asesiad o’u gallu i fforddio tŷ. Yna, bydd rhent misol yn cael ei dalu ar y gyfran sydd heb ei phrynu.

Pryd fydd y cartrefi yn barod? Bydd y cartrefi ar gael o Ebrill 2020 - Gorffennaf 2023 (dyddiad cwblhau sy’n cael ei ragweld). Sut mae gwneud cais? Os oes gennych ddiddordeb mewn rhentu neu brynu unrhyw un o’r cartrefi hyn, dylech gofrestru cais gyda Chofrestr Tai Fforddiadwy Tai Teg. Ewch i wefan Tai Teg i weld os ydych yn gymwys i ymgeisio am un o’r unedau yma ac am fwy o wybodaeth ar y cynlluniau sydd ar gael: www.taiteg.org.uk

Bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried yn ôl trefn dyddiad cofrestru, peidiwch â cholli’r cyfle - cofrestrwch eich diddordeb cyn gynted â phosib! Bydd y tai yn cael eu gosod yn unol ag amodau cytundeb 106.

Mwy o wybodaeth a manylion amyr eiddo i ddilyn yn fuan ewch i www.adra.co.uk / www.taiteg.org.uk

Wedi postio: 30.10.19
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English