Plots 35 a 38 (Highfield 3 Llofft) Plots 36 a 37 (Oakley 2 Lofft) Cwrt y Rhos, Hen Golwyn LL29 8EJ

Yn dod yn fuan, 4 eiddo 2 x 2 lofft a 2 x 3 llofft.

Cynllun rhent canolraddol gyda Cartrefi Conwy

Oakley - £500 y mis

Plot 36 a 37 – 2 lofft math Oakley

Oakley - Mae'r cartrefi 2 ystafell wely yma ar ddatblygiad dymunol iawn Parc Elian yn Hen Golwyn. Mae lolfa sylweddol yn y tu blaen, sy'n arwain i mewn i'r gegin / ardal fwyta cynllun agored, gyda thoiled lawr grisiau a chwpwrdd yng nghanol y cartref. Gellir mynd i'r ardd trwy ddrysau patio dwbl i ymestyn y lle byw. I fyny'r grisiau mae yna brif ystafell wely, ail ystafell wely ac ystafell ymolchi a rennir.

Highfield £550 y mis

Plot 35 a 38 – 3 Llofft Highfield

Highfield - Mae’r cartref 3 ystafell wely hwn ar ddatblygiad hynod ddymunol Parc Elian yn Hen Golwyn. Mae'r lolfa a'r toiled lawr grisiau yn y rhan blaen o’r cartref Highfield. Yna mae'r lolfa'n arwain at y gegin cynllun agored a'r ardal fwyta, sy'n agor i'r ardd trwy'r drysau patio. Mae'r cartref teuluol hwn wedi'i orffen i fyny'r grisiau gyda phrif ystafell wely o faint da, dwy ystafell wely ychwanegol ac ystafell ymolchi a rennir.

Amser y rhagwleir i gwblhau - Awst 2021

Wedi postio: 12.03.21
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English