Plas Newydd Farm

Datblygiadau 102 eiddo ym Mhrestatyn.

14 Eiddo Rhent Canolradd ar ol!!

4 x 2 ystafell wely

10 x 3 ystafell wely

Datblygwyd gan Castle Green Homes.

Yn debygol o gael ei farchnata tuag at Diwedd mis Hydref 2023

Wedi postio: 30.09.22
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English