Plas Farrar, Bangor

Fflatiau moethus wedi ei ddatblygu gan Wynne Construction yn nghanol dinas Bangor.

14 fflat 1 a 2 llofft ar gael drwy’r cynllun rhent canolraddol o Tachwedd 2021.

10 x 1 Llofft , 2 Berson

4 x 2 Llofft, 3 Person

Mae'r rhain yn eiddo fforddiadwy ac i fod yn gymwys i gael eich ystyried, rhaid i chi gofrestru'n gyntaf gyda Tai Teg Tai Teg | Am I eligible to apply?

Mae'r cofrestriad ar-lein ac unwaith y bydd wedi'i gyflwyno mae gennym 5 diwrnod gwaith i'w gymeradwyo neu ei wrthod. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r safle a chliciwch ar ddolen gyswllt proses Tai Teg https://taiteg.org.uk/en/the-tai-teg-process .

Noder: Byddwn mond yn trefnu ymweliad ar eiddo unwaith y byddwch wedi cwblhau cais ac eich bod wedi cael eich derbyn ar gofrestr Tai Teg.

Wedi postio: 18.03.21
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English