Plas Deva, Meliden

Cymysgedd o unedau fforddiadwy wedi ei ddatblygu gan Castle Green Homes yn Meliden, Prestatyn.

Bydd tai 2 – a 3 – llofft ar gael drwy’r cynllun Rhent Canolraddol a Rhent i’w Brynu. Bydd yr unedau cyntaf ar gael o Awst 2021.

6 x Ty 3 Llofft 5 Person – Rhentu i'w Brynu

8 x Tŷ 2 Llofft 4 Person – Rhentu i'w Brynu

7 x Tŷ 2 Llofft 4 Person– Rhent Canolraddol
5 x Ty 3 Llofft 5 Person – Rhent Canolraddol

Mae'r rhain yn eiddo fforddiadwy ac i fod yn gymwys i gael eich ystyried, rhaid i chi gofrestru'n gyntaf gyda Tai Teg Tai Teg | Am I eligible to apply?

Mae'r cofrestriad ar-lein ac unwaith y bydd wedi'i gyflwyno mae gennym 5 diwrnod gwaith i'w gymeradwyo neu ei wrthod. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r safle a chliciwch ar ddolen gyswllt proses Tai Teg https://taiteg.org.uk/en/the-tai-teg-process .

Noder: Byddwn mond yn trefnu ymweliad ar eiddo unwaith y byddwch wedi cwblhau cais ac eich bod wedi cael eich derbyn ar gofrestr Tai Teg.

Rydym yn aros am gyfieithiadau ar gyfer y cynnwys hwn

Wedi postio: 18.03.21
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English