Pen y Coed, Drury

Safle newydd yn Drury, Bwcle yn Sir Fflint wedi ei ddatblygu gan Castle Green Homes.

Bydd cymysgedd o gynlluniau fforddiadwy ar gael ar y safle o mis Ionawr 2022.

4 x Tŷ 3 Llofft - Rhent Canolraddol


2 x Tŷ 2 Lofft - Rhentu i'w Brynu

4 x Tŷ 3 :Llofft - Rhentu i'w Brynu

Mae'r rhain yn eiddo fforddiadwy ac i fod yn gymwys i gael eich ystyried, rhaid i chi gofrestru'n gyntaf gyda Tai Teg Tai Teg | Am I eligible to apply?

Mae'r cofrestriad ar-lein ac unwaith y bydd wedi'i gyflwyno mae gennym 5 diwrnod gwaith i'w gymeradwyo neu ei wrthod. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r safle a chliciwch ar ddolen gyswllt proses Tai Teg https://taiteg.org.uk/en/the-tai-teg-process .

Noder: Byddwn mond yn trefnu ymweliad ar eiddo unwaith y byddwch wedi cwblhau cais ac eich bod wedi cael eich derbyn ar gofrestr Tai Teg.

Wedi postio: 18.03.21
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English