Narrow Lane, Cyffordd Llandudno

Cymysgedd o gynlluniau fforddiadwy yn Cyffordd Llandudno wedi ei ddatblygu gan Beech Development.

Bydd cymysgedd o dai 2 - a 3 - llofft ar gael drwy’r cynllun Rhent i’w Brynu a Rhent Canolraddol o Gwanwyn 2022.

7 x Tŷ 3 Llofft - Rhent Canolraddol

3 x Tŷ 3 Llofft – Rhentu i'w Brynu

5 x Tŷ 2 Llofft – Rhentu i'w Brynu

Mae'r rhain yn eiddo fforddiadwy ac i fod yn gymwys i gael eich ystyried, rhaid i chi gofrestru'n gyntaf gyda Tai Teg Tai Teg | Am I eligible to apply?

Mae'r cofrestriad ar-lein ac unwaith y bydd wedi'i gyflwyno mae gennym 5 diwrnod gwaith i'w gymeradwyo neu ei wrthod. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r safle a chliciwch ar ddolen gyswllt proses Tai Teg https://taiteg.org.uk/en/the-tai-teg-process .

Noder: Byddwn mond yn trefnu ymweliad ar eiddo unwaith y byddwch wedi cwblhau cais ac eich bod wedi cael eich derbyn ar gofrestr Tai Teg.

Rydym yn aros am gyfieithiadau ar gyfer y cynnwys hwn

Wedi postio: 18.03.21
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English