Parc Mayfield, Saltney

Wedi'i leoli'n Saltney, ddim yn bell o ddinas hanesyddol Caer.

Mae gan y tai newydd deniadol hyn ddyluniadau cyfoes sy’n effeithlon o ran ynni a gorffeniad o safon uchel iawn.

At hynny, gyda’r A483 a'r A55 yn llai na 2 filltir ohonynt, maent yn cynnig y gorau o’r ddau fyd: cefn gwlad hyfryd Gogledd Cymru ar y stepen drws ond yn agos iawn at Gaer a nifer o ganolfannau pwysicaf yr ardal o ran diwydiant a chyflogaeth.

Bydd NEW Homes yn cynnig 4 tŷ 3 ystafell wely ar y cynllun hwn. (1 x Ty ar ben ei hun, 3 x Tŷ pâr)

£615 y mis - Tŷ pâr £625 y mis - Ty ar ben ei hun


Blaenoriaeth 1
Cysylltiad lleol â Saltney e.e. byw a gweithio yn y gymuned am o leiaf 12 mis.

Blaenoriaeth 2
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i gymunedau cyfagos Brychdyn, Higher Kinnerton, Sandycroft, Mancot a Phenarlâg. Blaenoriaeth 3 Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir y Fflint cyfan


Blaenoriaeth 3
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir y Fflint cyfan.

Am fwy o fanylio cysylltwch a Cartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru ar 01352 701400
Wedi postio: 08.10.19
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English