Maes Sarn Wen, Four Crossess, Llanymynech

Yn dod yn fuan

Mae'r Blenheim yn gartref dwy ystafell wely. Mae Plot 6 yn eiddo pâr. Ar y llawr gwaelod, mae ystafell fyw sy'n agor i ystafell fwyta'r gegin. Mae drysau Ffrengig o'r ystafell fwyta yn arwain allan i'r patio a'r ardd y tu hwnt. Mae cwpwrdd storio ac ystafell gotiau hefyd. I'r llawr cyntaf mae dwy ystafell wely, mae'r brif ystafell wely yn cael budd o ystafell ymolchi ensuite. Mae ystafell ymolchi deuluol yno hefyd.

Mae'r rhain yn eiddo fforddiadwy ac i fod yn gymwys i gael eich ystyried, rhaid i chi gofrestru'n gyntaf gyda Tai Teg Tai Teg | Am I eligible to apply?

Mae'r cofrestriad ar-lein ac unwaith y bydd wedi'i gyflwyno mae gennym 5 diwrnod gwaith i'w gymeradwyo neu ei wrthod. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r safle a chliciwch ar ddolen gyswllt proses Tai Teg https://taiteg.org.uk/en/the-tai-teg-process .

Noder: Byddwn mond yn trefnu ymweliad ar eiddo unwaith y byddwch wedi cwblhau cais ac eich bod wedi cael eich derbyn ar gofrestr Tai Teg.

Wedi postio: 21.05.21
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English