Maes Gwern, Yr Wyddgrug, Sir Fflint

Bydd Cartrefi Gogledd Orllewin yn cynnig nifer o gynlluniau daliadaeth Cymysg ar y safle Maes Gwern yn Yr Wyddgrug, Sir Y Fflint dros y misoedd nesaf.

Byddant yn cynnig yr eiddo canlynol ar y cynllun:

14 x 2 Wely - Plot 122, 123, 124, 125, 84, 85, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139

4 x 3 gwely - Plot 92, 93

Blaenoriaeth 1
Cysylltiad lleol â Yr Wyddrgrug e.e. byw a gweithio yn y gymuned am o leiaf 12 mis.

Blaenoriaeth 2
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i gymunedau cyfagos New Brighton, Mynydd Isa, Bwcle, Sychdyn, Llaneurgain, Gwernymynydd, Y Waun, Rhydymwyn, Rhosesmor, Nercwys, Treuddyn, Coed-Llai & Pontyblyddyn

Blaenoriaeth 3
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir y Fflint cyfan.

Amserlen a ragwelir i'w gwblhau:

Plotiau 130-133 = 06/03/2020

Plotiau 136-139 = 22/05/2020

Plotiau 122-125 = 25/06/2020

Plotiau 92-93 = 25/06/2020

Plotiau 81-82 = 16/09/2020

Plotiau 87-88 = 14/10/2020

Bydd y tai yn cael eu hysbysebu ar wefan Tai Teg er mwyn i chi allu ymgeisio.

Cofiwch gofrestru ar Tai Teg er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y tai/fflatiau. www.taiteg.org.uk. Mwy o wybodaeth i ddilyn.

Gweler manylion am meini prawf Rhent Canolraddol yma https://taiteg.org.uk/en/schem...

Wedi postio: 04.03.19
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English