​Safle Maes Dulyn, Penygroes, Gwynedd

Mae Grŵp Cynefin yn datblygu tai ar Safle Maes Dulyn, Penygroes, Gwynedd. Fydd yna dai 2 x 2 ystafell wely a 1 x 3 ystafell wely ar gael drwy gynllun rent canolraddol. Cofiwch gofrestru hefo Tai Teg os yr hoffech ymgeisio am yr eiddo yma. Fwy o fanylion i ddilyn ynglŷn â'r cysylltiad lleol/rhenti ayb.

Wedi postio: 28.01.22
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English