Cyfryngau Cymdeithasol

  Cynllun Rhent Canolraddol ym Mae Colwyn

  Cynllun Rhent Canolraddol drwy Tai Gogledd Cymru

  Ffordd Abergele, Bae Colwyn

  • 12 o fflatiau un a dwy ystafell wely, gan gynnwys un fflat sy'n addas i gadair olwyn
  • Cegin ac ystafell ymolchfa
  • Lle parcio dynodedig a storfa beiciau
  • Lefelau rhent disgwyliedig:
  • Fflat 1 gwely 2 berson = £ 68.00 yr wythnos
  • Fflat 2 wely 3 person = £ 91.56 yr wythnos
  • Tâl gwasanaeth fesul wk ar gyfer fflatiau = £ 12.00 yr wythnos (amcangyfrifir)
  • https://www.nwha.org.uk/cy/fin...

  Ar hyn o bryd, rhagwelwn y bydd y cynllun hwn i'w gwblhau ym mis Rhagfyr 2018.

  Wedi postio: 21.03.18
  Cofrestu â Tai Teg

  Dewiswch iaith

  Please select a language

  Cymraeg English