High Pastures & Bryn Heulog, Deganwy

17 uned rhent canolraddol wedi ei ddatblygu gan ‘Beech Developments’ yn Deganwy yn Sir Conwy.

Fflatiau 2 llofft, ty par 2 - a 3 - lloft ar gael i’w rhentu o Gorffennaf 2021.

Math Caernarfon

9 x Tŷ Pâr 3 Llofft

Math Ewloe
2 x Fflat 2 Lofft (Llawr Gwaelod)

2 x Fflat 2 Lofft (Llawr Cyntaf)

Math Rhuddlan
4 x Tŷ Pâr 2 Lofft

Mae'r rhain yn eiddo fforddiadwy ac i fod yn gymwys i gael eich ystyried, rhaid i chi gofrestru'n gyntaf gyda Tai Teg www.taiteg.org.uk / https://taiteg.org.uk/en/am-i-eligible-to-applyto .

Mae'r cofrestriad ar-lein ac unwaith y bydd wedi'i gyflwyno mae gennym 5 diwrnod gwaith i'w gymeradwyo neu ei wrthod. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r safle a chliciwch ar ddolen gyswllt proses Tai Teg https://taiteg.org.uk/en/the-tai-teg-process .

Noder: Byddwn mond yn trefnu ymweliad ar eiddo unwaith y byddwch wedi cwblhau cais ac eich bod wedi cael eich derbyn ar gofrestr Tai Teg.

Wedi postio: 18.03.21
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English