Gloddaeth Street, Llandudno

Mae yr fflatiau 2 ystafell wely hyn wedi ei lleoli yn Llandudno. Mae'r fflatiau yn gwneud defnydd mawr o’r lle, gyda eu ddwy ystafell wely sy’n ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer cyplau neu deuluoedd ifanc.

Nodweddion allanol:

• Parcio (1 i bob uned)

• System mynediad

• Ffenestri gwydr dwbl UPVC

Nodweddion mewnol:

• Drysau mewnol gyda paneli gwyn gyd effaith chrome

• Gorchuddion llawr a bleindiau/rheiliau llenni

• Mynediad Lifft

• Goleuadau effeithlon

• Gorchuddion carpedi a llawr

• System taenellu

• Cegin fodern

• Ystafell ymolchi fodern gyda chawod dros y baddon

• Boeler combi nwy sy'n effeithlon o ran egni

Rhent Misol £500

Wedi postio: 22.10.19
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English