Ydych chi’n byw yn ardal Llanfairpwll ac mewn angen am dy fforddiadwy?

Mae Cyngor Sir Ynys Mon wedi adnabod safle ger Y Garnedd yn Llanfairpwll fyddai o bosib yn addas ar gyfer ei ddefnyddio I ddatblygu tai fforddiadwy I bobl leol.

Mae’r Hwyluswyr Tai Gwledig yn cynnal arolwg er mwyn adnabod os oes angen am dai fforddiadwy yn yr ardal a pa fath o dai sydd angen ar bobl leol.

Mae holiadur wedi ei greu er mwyn rhoi cyfle I chi nodi eich angen, neu eich barn am unrhyw ddatblygiad posib.

Gallwch gwblhau’r holiadur drwy ddilyn y ddolen isod, neu drwy ffonio 07979 803547.

https://bit.ly/Llanfair1

Dyddiad cau yr arolwg yw Dydd Gwener, Ionawr 29, 2021.

Wedi postio: 12.01.21
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English