Dinas, Llanwnda

Cymysgedd o dai fforddiadwy wedi ei lleoli yn Dinas, Llanwnda ger Caernarfon wedi cael ei ddatblygu gan ‘Beech Developments’

6 x Tŷ 2 Lofft - Rhentu i'w brynu

6 x Tŷ 3 Llofft - Rhentu i'w brynu

Barod Rhagfyr 2021 / Ionawr 2022

Mae'r rhain yn eiddo fforddiadwy ac i fod yn gymwys i gael eich ystyried, rhaid i chi gofrestru'n gyntaf gyda Tai Teg Tai Teg | Am I eligible to apply?

Mae'r cofrestriad ar-lein ac unwaith y bydd wedi'i gyflwyno mae gennym 5 diwrnod gwaith i'w gymeradwyo neu ei wrthod. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r safle a chliciwch ar ddolen gyswllt proses Tai Teg https://taiteg.org.uk/en/the-tai-teg-process .

Noder: Byddwn mond yn trefnu ymweliad ar eiddo unwaith y byddwch wedi cwblhau cais ac eich bod wedi cael eich derbyn ar gofrestr Tai Teg.

Wedi postio: 18.03.21
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English