Deganwy

Bydd Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn cynnig nifer o gynlluniau daliadaeth Cymysg yn Deganwy. Gwnewch yn siwr eich bod yn cofrestru gyda Tai Teg er mwyn ceisio am yr eiddo.

Byddant yn cynnig yr eiddo canlynol ar y cynllun:

7 tŷ pâr x 3 ystafell wely (817 troedfedd sgwâr)

2 dŷ pâr x 3 ystafell wely (915 troedfedd sgwâr)

4 tŷ pâr x 2 ystafell wely (753 troedfedd sgwâr)

4 rhandy x 2 ystafell wely (550 troedfedd sgwâr)

Rhagor o wybodaeth i ddilyn

Wedi postio: 27.03.19
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English