Cartrefi Fforddiadwy Newydd Ar Gael Yn Ardal Deganwy, Conwy

Mae Adra yn falch o fod yn cydweithio hefo cwmni Beech Development Ltd, sy’n adeiladu 110 o gartrefi ym Mharc Pentywyn, Deganwy, Conwy.

Bydd Adra, prif ddarparwr tai Gogledd Cymru, yn gyfrifol am 33 o’r tai hynny, mae Beech wedi dechrau ar y gwaith paratoi ac adeiladu, a bydd rhai o’r cartrefi yn barod ac ar gael ar ddiwedd 2020.

Bydd 17 o’r cartrefi ar gael ar sail Rhent Canolradd i denantiaid.

Cofrestrwch gyda Tai Teg os am gael eich ystyried am gartrefi fforddiadwy ar Rent Canolraddol. Gallwch gysylltu hefo Tai Teg drwy ffonio 03456 015 605 neu anfon e-bost at info@taiteg.org.uk neu mae mwy o wybodaeth am y cynlluniau gwahanol ar y wefan hefyd: taiteg.org.uk

Bydd 16 o’r cartrefi ar gael ar sail Rhent Cymdeithasol.

Cofrestrwch gyda Datrysiadau Tai Conwy ar 0300 124 0050. – os oes gennych ddiddordeb yn yr eiddo rhent cymdeithasol.

Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn fuan.

Wedi postio: 06.03.20
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English