Cae Topyn, Dinbych

Mae gan Tai Gogledd Cymru unedau yn dod ar gael yn Ninbych, Os oes gennych diddordeb bydd rhaid I chi gwblhau'r ffurflen gais.

Cae Topyn

Dyddiadau:

Diwedd Mawrth/Dechrau Ebrill 2020 for 2 x Ty 3 Llofft and 1 x Ty 2 Dwy Lofft on Datblygiad Cae Topyn, Dinbych.

Diwedd Awst 2020 – 4 uned ar safle Cae Topyn comprising 2 x Ty 2 Llofft and 2 x Ty 3 Llofft.

Wedi postio: 14.02.20
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English