Llys y Wern, Penyffordd, Holywell

Bydd Cartrefi Gogledd Orllewin yn cynnig nifer o gynlluniau daliadaeth Cymysg ar y safle Alder Court, Penyffordd Sir Y Fflint.

Bydd pedwar eiddo ar gael ar yr cynllun rhent canolraddol

Bydd y rhain yn cynnwys 2 x Fflat Steil Bwthyn 1 ystafell wely a 2 x Fflat Steil Bwthyn gyda 2 ystafell wely gyda drws ffrynt eu hunain.

Caiff ymgeiswyr eu hystyried yn y drefn hon:

Blaenoriaeth 1
Cysylltiad lleol â Penyffordd (Nr Treffynnon) neu Ffynnongwryw e.e. byw a gweithio yn y gymuned am o leiaf 12 mis.

Blaenoriaeth 2
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i gymunedau cyfagos Gwespyr, Talacre, Mostyn, Llanasa, Trelawnyd & Gwaenysgor.

Blaenoriaeth 3
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir y Fflint cyfan.

Rhagwelir cynllun yn cael ei gwblhau ym mis Gorffennaf 2019

Mwy o wybodaeth i ddilyn

Wedi postio: 14.03.19
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English