Fflatiau 2 Lofft

Yn ddod yn fuan

Amrywiaeth o fflatiau 1 a 2 ystafell wely mewn ardal ddymunol yn West End, Bae Colwyn.

Mae rhaid basio meini prawf cymhwysedd er mwyn gwneud cais.

2 Ystafell Wely, 1 Ystafell Ymolchi, 1 Derbynfa

Mwy o fanylion I ddilyn.

Wedi postio: 22.10.19
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English