Cyfryngau Cymdeithasol

10 Tŷ Rhent Canolraddol newydd yn dod yn Llanddeusant, Ynys Môn.

Gwaith yn datblygu'n dda ar safle Llanddeusant ar Ynys Môn. Cofiwch gofrestru â Tai Teg er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y tai. www.taiteg.org.uk. Mae cysylltiad lleol ynghlwm ar safle. Mwy o wybodaeth i ddilyn. Rhagwelir dyddiad cwblhau erbyn diwedd y flwyddyn.

Bydd chwech tŷ 3 llofft a phedwar tŷ 2 llofft.

Gweler manylion am feini prawf Rhent Canolraddol yma https://taiteg.org.uk/en/schem...

Mwy o wybodaeth i ddilyn yn y misoedd nesaf.

Wedi postio: 18.09.18
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English