Cyfryngau Cymdeithasol

Archif Newyddion

Am Mehefin 2021. Mae na 4 cofnodion ...

Mai

Maes Sarn Wen, Four Crossess, Llanymynech

Posted: 21.05.21

Yn dod yn fuan

Mae'r Blenheim yn gartref dwy ystafell wely. Mae Plot 6 yn eiddo pâr. Ar y llawr gwaelod, mae ystafell fyw sy'n agor i ystafell fwyta'r gegin. Mae drysau Ffrengig o'r ystafell fwyta yn arwain allan i'r patio a'r ardd y tu hwnt. Mae cwpwrdd storio ac ystafell gotiau hefyd. I'r llawr cyntaf mae dwy ystafell wely, mae'r brif ystafell wely yn cael budd o ystafell ymolchi ensuite. Mae ystafell ymolchi deuluol yno hefyd.

Mae'r rhain yn eiddo fforddiadwy ac i fod yn gymwys i gael eich ystyried, rhaid i chi gofrestru'n gyntaf gyda Tai Teg Tai Teg | Am I eligible to apply?

Mae'r cofrestriad ar-lein ac unwaith y bydd wedi'i gyflwyno mae gennym 5 diwrnod gwaith i'w gymeradwyo neu ei wrthod. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r safle a chliciwch ar ddolen gyswllt proses Tai Teg https://taiteg.org.uk/en/the-tai-teg-process .

Noder: Byddwn mond yn trefnu ymweliad ar eiddo unwaith y byddwch wedi cwblhau cais ac eich bod wedi cael eich derbyn ar gofrestr Tai Teg.

Darllen mwy »

Sesiwn gwybodaeth - Tai fforddiadwy Dinas, Llanwnda, Gwynedd

Posted: 21.05.21

Chwilio am gartref newydd fforddiadwy? Ymunwch yn sesiwn wybodaeth gyda Adra am ei cartrefi newydd yn Dinas, Llanwnda. Cofrestrwch heddiw, linc isod https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.co.uk%2Fe%2Fses...#fforddiadwy #tai

Darllen mwy »

Ydych chi yn byw yn lleol ac mewn angen am dy fforddiadwy?

Posted: 13.05.21

Mae Grwp Cynefin wedi trefnu gweminar am 7 yh ar nos Fercher, Mai 19 I drafod datblygiad posib wrth Pentre Gethin.

Os ‘dachi eisiau dysgu fwy am y cynlluniau a sut I gofrestru ar gyfer ty fforddiadwy, dilynwch y ddolen isod I gofrestru ar gyfer y digwyddiad:

Gweminar Tai Fforddiadwy Betws Y Coed Affordable Housing Webinar Tickets, Wed 19 May 2021 at 19:00 | Eventbrite

Bydd angen I chi gofrestru erbyn 12 ar Dydd Mercher, Mai 19 ar gyfer y digwyddiad

Darllen mwy »

Arolwg Anghenion Tai Betws Y Coed:

Posted: 13.05.21

Yda chi yn byw yn Betws Y Coed ac mewn angen am dy fforddiadwy?

Efallai bydd Grwp Cynefin yn datblygu tai fforddiadwy I bobl leol ym Metws Y Coed. Os ‘dachi mewn angen dy fforddiadwy, neu eisiau rhoi eich barn am unrhyw ddatblygiad posib, ddilynwch y linc isod I gwblhau arolwg:

http://bit.ly/BetwsYCoed

Y dyddiad cau ar gyfer yr arolwg yw Dydd Gwener, Mai 21.

Darllen mwy »
Cofrestu â Tai Teg