Cyfryngau Cymdeithasol

Archif Newyddion

Am Mehefin 2020. Mae is 1 cofnodion ...

Ionawr

Parc Tyddyn Bach, Llaingoch, Caergybi

Posted: 08.01.20

4 x eiddo par newydd 3 llofft yn dod i Barc Tyddyn Bach Caergybi, o dan y Cynllun Rhent Canolraddol gyda Grwp Cynefin.

Rhagwelir dyddiad cwbwlhau mis Mehefin 2020.

Rhaid i ymgeiswyr fod wedi cofrestru gyda Tai Teg, www.taiteg.org.uk a gyda chysylltiad i ardal gymuned Caergybi.

Rhent misol - £529.78 (yn cynnwys tal gwasanaeth)

Mwy o wybodaeth i ddilyn.

Darllen mwy »
Cofrestu â Tai Teg